Fenomenologia percepcji

fragmenty

Maurice Merleau-Ponty

Edited by Jacek Migasinski

Translated by Jacek Migasinski, Piotr Stefanczyk

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

(1945) Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard.

Re-editions

(1993) Fenomenologia percepcji, Warszawa, Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
103076
Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Warszawa
1988
111 pages
ISBN n/a