140560

(1929) Česká mysl 25 (2).

Teologie a filozofie

Jan Patočka

pp. 138-143

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Re-editions

Teologie a filozofie

1996

Jan Patočka

in: Péče o duši, Praha : Oikoymené