140673

(1933) Česká mysl 29 (3-4).

Několik poznámek k důkazům boží jsoucnosti u Tomáše Akvinského

Jan Patočka

pp. 138-148

This document is unfortunately not available for download at the moment.