141128

(1939) Kritický měsíčník 2 (1).

Filosofie v dnešní situaci

Jan Patočka

pp. 47

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1939). Filosofie v dnešní situaci. Kritický měsíčník 2 (1), pp. 47.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Re-editions

Filosofie v dnešní situaci

1996

Jan Patočka

in: Péče o duši I, Praha : Oikoymené