141138

(1940) Kritický měsíčník 3 (5-6).

O filosofii dějin

Jan Patočka

pp. 217-223

Publication details

Full citation [Harvard style]:

Patočka, J. (1940). O filosofii dějin. Kritický měsíčník 3 (5-6), pp. 217-223.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Re-editions

O filosofii dějin

1996

Jan Patočka

in: Péče o duši I, Praha : Oikoymené