141209

Petr, Praha

1942

30 Pages

ISBN n/a

Svazky úvah a studií
vol. 70

Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství

Herderovská studie

Jan Patočka

Krátká Patočkova práce pojednávající o výchově nejen z hlediska pedagogického, ale i filozofického. Zmiňuje v ní teze několika vybraných světových filozofů zabývajících se vedle filozofie také výchovou a propojuje je s praktickou aplikací na výchovně-vzdělávací prostředky a cíle. Předmětem Filozofie výchovy, jakožto filozofické disciplíny, je především zkoumání účelu a principů výchovy, nejobecnějšího základu. Patočka se je pokouší objasnit a propojit je s praktickými výchovnými přístupy, realizovatelnými především v pedagogickém působení.

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1942). Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství: Herderovská studie, Petr, Praha.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.