101309

Evropský Literární Klub, Praha

1939

Pages

ISBN n/a

Co daly naše země Evropě a lidstvu 1

Od věrozvěstů k národnímu obrození

Edited by

Vilém Mathesius

Publication details

Full citation:

Mathesius, V. (ed) (1939). Co daly naše země Evropě a lidstvu 1: Od věrozvěstů k národnímu obrození, Evropský Literární Klub, Praha.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Re-editions

Český podíl na církevněslovanské kultuře

1969

Roman Jakobson

in: Slovesné umění a umělecké slovo, Praha : Československý spisovatel