100183

Hynek Janoušek

Teaching and Research Assistant at the Institutes of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic and the University of Hradec Králové. Specialised in phenomenology, descriptive psychology, theory of meaning, German Idealism, Husserl, Brentano, Marty, Meinong and Kant.

Brentanův konceptualismus, Husserlův realismus

2013 - Filosofie dnes 5 (1), pp.61-78

Aspekty Kantova rozlišení syntetického a analytického soudu

2012 - Reflexe 43, pp.79-100

Brentanova teorie pravdy

2012 - Filosofie dnes 4 (1), pp.5-18

Husserlovo pojetí geometrie a přirozeného světa a Posova fenomenologie lingvistiky

2012 - Teorie vědy 4, pp.413-427

Review: M. Frank: Husserl und die Philosophie des Geistes

2012 - Reflexe 42, pp.139-148

Syntetické soudy apriori

2012 - Praha, Filosofia

Jazyk, svoboda, transcendence v díle Přirozený svět jako filosofický problém

2010 - in: Johann Arnason; Ladislav Benyovszky; Marek Skovajsa (ed), Dějinnost, nadcivilizace a modernita: Studie k Patočkově konceptu nadcivilizace, Praha, Togga, pp.125-141.

Review: Peter Rezek: Huserlova věcnost

2010 - Reflexe 38, pp.109-113

Pojednání v Humově reflexi

2010 - Reflexe 38, pp.109-113

Sinn und Wahrheit in der Logischen Untersuchungen

2010 - Filosofický časopis , pp.34-43
Open Access Link

Husserlova teorie částí a celků

2009 - Reflexe 36, pp.57-75

Review: Ernst Tugendhat: Über den Tod

2008 - Reflexe 34, pp.70-77

Review: Bernard Waldenfels: Bruchlinien der Erfahrung

2007 - Reflexe 32, pp.148-153

Zamyšlení nad Kojevovou interpretací negativity lidské existence

2007 - in: Jan Kuneš; Martin Vrabec (ed), Místo fenomenologie ducha v současném myšlení, Praha, Argo, pp.275-284.
Open Access Link

Review: A. Koyré: Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru

2005 - Reflexe 29, pp.149-154