Hendrik Pos

1898-1955

Dutch linguist and philosopher, student of Rickert and Husserl. He was a prominent intellectual personality in the Netherlands, a significant actor of interwar debates on language (participating for example in the Davos disputes) and had an impact on the likes of Hjelmslev, Jakobson, Trubeckoj and Merleau-Ponty.

Zur Logik der Sprachwissenschaft

1922

Heidelberg, Carl Winter

Algemene taalwetenschap en subjectiviteit

1924

Amsterdam, Vrije Universiteit

Vom vortheoretischen Sprachbewusstsein

1925

Philosophischer Anzeiger 1/1

Inleiding tot de taalwetenschap

1926

Haarlem, Erven Bohn

Impliciete functies in de taal

1928

Assen, Hummelen

Het onbepaalde in de taal en in de taalkunde

1929

Amsterdam, Swets & Zeitlinger

Zur Problematik der Sprachphilosophie

1929

with Ammann Hermann

Philosophischer Anzeiger 3/2

De eenheid der syntaxis

1930

Amsterdam, de Standaard

Het genetische kennen en de soort

1931

Tijdschrift voor Wijsbegeerte 25

Het apriori in de geesteswetenschappen

1932

Amsterdam, Swets & Zeitlinger

L'unité de la syntaxe

1932

Recherches philosophiques 1

Quelques perspectives philosophiques de la phonologie

1933

Archives néerlandaises de phonétique expérimentale Special Issue VIII-IX

Het affect en zijn uitdrukking in de taal

1934

Nederlansch Tijdschrift voor Psychologie 21

Rationeel en irrationeel: bijdrage tot begripsbepaling

1934

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 27

Philosophie en cultuur

1935

Leven en Werken 20

La qualité et ses aspects quantitatifs

1936

in: Actes du Huitième Congrès International de Philosophie, Praha : Orbis Phaenomenologicus

The philosophical significance of comparative semantics

1936

in: Philosophy & history, Oxford : Clarendon Press

De zin der wetenschap

1937

Assen, Van Gorcum

Descartes en Husserl

1937

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 31

In memoriam Edmund Husserl

1937

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 31

Het hedendaagse Irrationalisme

1938

Leven en Werken 2

Kant's vrijheidsbegrip

1938

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32

Kennisleer

1938

in: Scientia, Utrecht : de Haan

La notion d'opposition en linguistique

1938

in: Onzième congrès international de psychologie, Paris : Alcan

Les fondements de la sémantique

1938

in: Actes du IVe Congrès International des Linguistes, Copenhague : Munksgaard

Metafysica

1938

in: Scientia, Utrecht : de Haan

Phonologie en betekenisleer

1938

Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1/13

Zin en samenhang der sociale wetenschappen

1938

in: Scientia, Utrecht : de Haan

Cassirer's symbolische theorie der taal

1939

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 32

De Joodse geest en het denken

1939

in: Anti-semitisme en Jodendom, Arnhem : van Loghum Slaterus

De mensch als object van wetenschap

1939

in: Wijsbegeerte, wetenschap, menschbeschouwing, Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers

Het wijsgerig idealisme van Kant tot Hegel

1939

in: Europeesche Geest, Arnhem : van Loghum Slaterus

L'Unité des sciences et le problème des valeurs

1939

in: Les conceptions modernes de la raison, Paris : Hermann

Perspectives du structuralisme

1939

in: Études phonologiques dédiées à la mémoire de M. le Prince N.S. Trubetzkoy, Praha : Jednota Československých Matematiků a Fysiků

Phénoménologie et linguistique

1939

Revue internationale de philosophie 1/2

Van Comte tot Bergson

1939

in: Europeesche Geest, Arnhem : van Loghum Slaterus

Vrijheid, staat, mensheid

1939

Assen, Van Gorcum

Wijsbegeerte, wetenschap, menschbeschouwing

1939

(ed)

Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers

De filosofie van H. Bergson

1940

in: Bergson, Baarn : Hollandia Drukkerij

Filosofie der wetenschappen

1940

Arnhem, van Loghum Slaterus

Bergson

1940

(ed)

Baarn, Hollandia Drukkerij

De Kosmologie in Plato's Timaios

1941

in: Antieke en moderne kosmologie, Arnhem : van Loghum Slaterus

Van cosmologie naar sofistiek

1943

De Gids 107/III

De crisis in het denken: Balans van rationeel en irrationeel

1946

in: Democratie, Amsterdam : De Bezige Bij

Henri Bergson in memoriam

1946

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 38

Oorsprongsproblemen

1946

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 39

Democratie: Achtergronden en mogelijkheden

1946

(ed)

Amsterdam, De Bezige Bij

Het kennisprobleem in de hedendaagse wijsbegeerte

1947

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40

Personalisme en humanisme

1947

Het Keerpunt 8/1

Taal en tijd

1947

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40

Filosofie der wetenschappen

1947

(ed)

Arnhem, van Loghum Slaterus

Hoe is filosofie mogelijk?

1948

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 40/5

Le symbolisme de la connaissance et l'idée de l'unité du savoir

1948

Bulletin de l’Académie Internationale de Philosophie des Sciences 1059

De eenwording der mensheid

1949

in: Wetenschap, oorlog en vrede II, Amsterdam : Senaatscommissie voor het Studium Generale

De sociale verantwoordelijkheid van de intellectueel

1949

in: Wetenschap, oorlog en vrede I, Amsterdam : Senaatscommissie voor het Studium Generale

L'existentialisme dans la perspective de l'histoire

1949

Revue internationale de philosophie 3/9

Recollections of Ernst Cassirer

1949

in: The philosophy of Ernst Cassirer, Evanston

Remarks on the materialism of the eighteenth century

1949

in: Philosophy for the future, New York : MacMillan

Wetenschap, oorlog en vrede I

1949

(ed)

Amsterdam, Senaatscommissie voor het Studium Generale

De natuurlijke taal en haar rationalisering

1950

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 43

La complexité de la pensée de Descartes

1950

in: Descartes et le cartésianisme hollandais, Paris : Presses Universitaires de France

Herderdlijke zielkunde

1952

Nieuwe Stem 7

Quelques aspects de la transcendance

1952

in: L'homme et l'histoire, Paris : Presses Universitaires de France

Rapport sur l'enquête sur la liberté

1952

Revue internationale de philosophie 6/19

Valeur et limites de la phénoménologie

1952

in: Problèmes actuels de la phénoménologie, Paris : Desclée de Brouwer

Het goede, het schone en het verzet

1953

Amsterdam, Meulenhoff

Over de verhouding van geschiedenis en geschiedwetenschap

1953

in: Weerklank op het werk van Jan Romein, Amsterdam : Wereldbibliothek

Structuur en situatie der geesteswetenschappen

1953

Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers

Betekenis als taalkundig en als wijsgerig fenomeen

1954

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46/1

Drie hoofdrichtingen van filosoferen: Een beschouwing over de universitaire studie der filosofie

1954

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 46/3

Theoria en praxis

1954

Universiteit en Hogeschool 1

Het dal der na-oorlogse filosofie

1955

Folia Civitatis 11

Taal en denken

1955

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 47

Le langage et le vécu

1956

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 48

Phenomenology and linguistics

2010

Graduate Faculty Philosophy Journal 31/1

Open Access Link
Ecrits sur le langage

2013

Genève-Lausanne, sdvig press