Repository | Book | Chapter

100196

(1939) Europeesche Geest, Arnhem, van Loghum Slaterus.

Van Comte tot Bergson

Hendrik Pos

pp. 426-456

Publication details

Full citation [Harvard style]:

Pos, H. (1939)., Van Comte tot Bergson, in W. Banning & J. D. Bierens De Haan (eds.), Europeesche Geest, Arnhem, van Loghum Slaterus, pp. 426-456.

This document is unfortunately not available for download at the moment.