105784

Klett-Cotta, Stuttgart

1990

319 pages

ISBN 3608914625

Jan Patočka: Ausgewählte Schriften
vol. 3

Die natürliche Welt als philosophisches Problem

Phänomenologische Schriften I

Jan Patočka

Edited by Klaus Nellen, Jiři Němec

Translated by Eliška Melville, Ralph Melville

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

Přirozený svět jako filosofický problém

1936

Jan Patočka

Praha, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého