Jan Patočka: Ausgewählte Schriften 3

Die natürliche Welt als philosophisches Problem

Phänomenologische Schriften I

Jan Patočka

Edited by Klaus Nellen, Jiři Němec

Translated by Eliška Melville, Ralph Melville

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of

(1936) Přirozený svět jako filosofický problém, Praha, Nákl. Ústředního nakl. a knihkupectví učitelstva českoslovanského.
105784
Klett-Cotta
Stuttgart
1990
319 pages
ISBN 3608914625
Series
Jan Patočka: Ausgewählte Schriften
vol. 3