Die natürliche Welt als philosophisches Problem

Phänomenologische Schriften I

Jan Patočka

Edited by Klaus Nellen, Jiři Němec

Translated by Eliška Melville, Ralph Melville


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translation of
(1936) Přirozený svět jako filosofický problém, Praha, Nákl. Ústředního nakl. a knihkupectví učitelstva českoslovanského.
105784
Series
Jan Patočka: Ausgewählte Schriften - 3
Date
1990
Publisher
Klett-Cotta
Place
Stuttgart
Pages
319
ISBN
3-608-91462-5