Přirozený svět jako filosofický problém

Jan Patočka

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translations

(2016) The natural world as a philosophical problem, Evanston, Ill., Northwestern University Press.
(1990) Die natürliche Welt als philosophisches Problem, Stuttgart, Klett-Cotta.
105779
Nákl. Ústředního nakl. a knihkupectví učitelstva českoslovanského
Praha
1936
146 pages
ISBN n/a