132465

Oficyna Naukowa, Warszawa

2002

262 pages

ISBN 838816452X

Terminus-Akademia
vol. 29

Topografia obcego

Bernhard Waldenfels

Translated by Janusz Sidorek

W książce omówione zostały następujące zagadnienia: doświadczenie i roszczenie obcego, świat życia pomiędzy codziennością, a niecodziennością, wzajemne przenikania się świata swojskiego i świata obcego, Europa wobec obcego, nacjonalizm jako surogat, całość, normalność i obcość - krytyka nauki i społeczeństwa według Husserla i Marksa oraz obce miejsca.

Publication details

Full citation [Harvard style]:

Waldenfels, B. (2002). Topografia obcego, transl. J. Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa.

This document is unfortunately not available for download at the moment.